AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ nào sau đây? 

  • A. Kỉ Cacbon.   
  • B. Kỉ Đệ tam. 
  • C. Kỉ Jura.                   
  • D. Kỉ Đệ tứ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ Đệ tam.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>