YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các giai đoạn sau:

  I. Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử).

  II. Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới.

  III. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.

  Trình tự đúng về quá trình sinh sản hữu tính ở động vật là: 

  • A. I → II → III.       
  • B. II → I → III.    
  • C. II → III → I.    
  • D. III → I → II.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Trình tự đúng về quá trình sinh sản hữu tính ở động vật là:

  Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng → Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử) → Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới hay III → I → II.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA