AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo những giai đoạn nào?

  1. Giai đoạn nước từ đất vào lông hút

  2. Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

  3. Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân

  4. Giai đoạn nước từ mạch gỗ của thân lên lá

  Tổ hợp đúng là: 

  • A. 1,2,3            
  • B. 1,2,4            
  • C. 1,3,4       
  • D.  2,3,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo 3 giai đoạn là:

  1. Giai đoạn nước từ đất vào lông hút

  2. Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

  3. Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>