ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ở người, gen A quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen này nằm trên NST thường; gen B quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mùa màu đỏ - xanh lục, gen này nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh ra người con trai mắc đồng thời cả hai bệnh trên? 

  • A. AAXBXB  ´ AaXbY.                    
  • B. AAXBXb ´ aaXBY.  
  • C. AAXbXb  ´ AaXBY.     
  • D. AaXBXb ´ AaXBY.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A: bình thường >> a: bạch tạng

  B: bình thường >> b: màu màu đỏ - xanh lục

  Con trai mắc cả 2 bệnh thì kiểu gen của con trai phải là \(aa{X^a}Y\) → bố mẹ đều phải cho giao tử a → loại A, B, C

  → D thỏa mãn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>