AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ trong tế bào đa bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với trong tế bào lưỡng bội.
  • B. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm.
  • C. Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n,...) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường.
  • D. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, dưa hấu thường là tự đa bội lẻ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  - A, C, D là những phát biểu đúng.

  - B là phát biểu sai vì hiện tượng đa bội khá phổ biến ở thực vật trong khi ở động vật rất hiếm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>