AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh vật sản xuất có thể tham gia vào bao nhiêu kiểu quan hệ sau đây?

  I. Vật chủ - vật kí sinh                        II. Ức chế - cảm nhiễm

  III. Hội sinh                            IV. Cộng sinh 

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sinh vật sản xuất là thực vật có thể tham gia vào những mối quan hệ sau đây:

  - Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh (ví dụ: tơ hồng và các cây thân gỗ);

  - Ức chế - cảm nhiễm (ví dụ: tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của các vi sinh vật ở xung quanh) ;

  - Hội sinh (ví dụ: Phong lan sống bám trên thân cây gỗ);

  - Cộng sinh (ví dụ: cây keo sống cộng sinh với kiến).

  Vật sinh vật sản xuất có thể tham gia vào cả 4 kiểu quan hệ trên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA