AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The names of the Great Lakes in North America are easier to remember______.

  • A. thanks to the useful acronym homes.
  • B. when they are connected with the mental picture of your home.
  • C. if they are near your home.
  • D. because they remind you of your home.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Tên gọi của Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mĩ dễ nhớ______.

  A. nhờ vào từ viết tắt hữu ích “homes” . 

  B. khi chúng liên quan tới bức tranh tinh thần gia đình của bạn. 

  C. nếu chúng ở gần nhà bạn. 

  D. bởi vì chúng gợi nhớ bạn về gia đình của mình. 

  Dẫn chứng ở tip 8:“8. […]. For example, many American schoolchildren learn the names of the Great Lakes in the North America by remembering the word homes. Homes is an acronym that comes from the names of the Great Lakes: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior” – ([…] Ví dụ như, nhiều học sinh Mĩ học tên Hồ Ngũ Đại ở Bắc Mĩ bằng cách ghi nhớ từ “homes”. “Homes” là từ viết tắt bắt nguồn từ chữ cái đầu của tên 5 hồ: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>