ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  How many countries took part in the last Olympic Games?

  • A. participated
  • B. performed
  • C. succeeded
  • D. hosted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  (to) take part in = A. (to) participate in: tham gia (cuộc đua, cuộc thi). 

  Các đáp án còn lại: 

  B. perform (v): trình diễn.

  C. succeed (v): thành công. 

  D. host (v): dẫn chương trình, đăng cai tổ chức. 

  Dịch: Có bao nhiêu quốc gia đã tham gia Thế vận hội Olympic cuối cùng?

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>