AMBIENT
 • Câu hỏi:

  All of these things would be useless for remembering new words EXCEPT______.

  • A. making a list of them and memorizing them.
  • B. writing them down in your notebook.
  • C. putting them in alphabetical order.
  • D. practicing using them in sentences.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tất cả những điều sau đây có thể không hiệu quả cho việc ghi nhớ những từ mới, NGOẠI TRỪ______.

  A. lên danh sách và ghi nhớ chúng. 

  B. viết chúng ra sổ nhớ. 

  C. sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái. 

  D. thực hành việc sử dụng chúng bằng các câu. 

  Dẫn chứng ở tip 2: “2. After you learn something, study it again and again. Learn it more than you need to. This process is called overlearning. For example, when you learn new words, practice using them in sentences. Don't try to memorize words from a list only”- (Sau khi bạn tiếp thu một điều gì đó, hãy nghiền ngẫm nó nhiều lần. Tìm hiểu về nó nhiều hơn. Qúa trình đó gọi là overlearning. Thí dụ, khi bạn học từ mới, hãy luyện tập việc sử dụng chúng thành các câu hoàn chỉnh. Đừng chỉ nhớ chúng trên sách vở).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>