AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author of the passage implies that ______.

  • A. atlases provide a bird’s eye view of country.
  • B. atlases can be versatile instruments.
  • C. maps use a variety of scales in each projection.
  • D. maps of countries differ in size.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tác giả của bài văn ám chỉ rằng ______.

  A. atlas cung cấp cái nhìn toàn cảnh của đất nước. 

  B. atlas có thể là dụng cụ linh hoạt. 

  C. bản đồ sử dụng nhiều tỷ lệ đa dạng cho mỗi phép chiếu. 

  D. bản đồ ở các quốc gia khác nhau về kích cỡ. 

  Từ dẫn chứng ở câu 39 có thể suy ra được đáp án B, atlas không chỉ cho ta thấy được sơ đồ vị trí địa lí của mỗi quốc gia mà còn cho thấy được những chỉ số khác trong nhiều lĩnh vực như dân số, y tế, trình độ giáo dục, dinh dưỡng, công nghiệp hóa, … => nó là một công cụ linh hoạt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>