AMBIENT
 • Câu hỏi:

              -John: “ Would you like to join our volunteer group this summer?”

  - Mike: “______”.

  • A. I wouldn’t like. Thank you.
  • B. Do you think I would?
  • C. Yes, you’re a good friend.
  • D. Yes, I’d love to. Thanks.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  -John: “Bạn có muốn tham gia nhóm tình nguyện của chúng tôi vào mùa hè này không?” 

  - Mike: “______”.

  A. Tôi không thích. Cảm ơn. 

  B. Bạn có nghĩ là tôi thích không? 

  C. Được, cậu đúng là 1 người bạn tốt. 

  D. Được, tôi thích lắm. Cảm ơn nhé. 

  Đáp án D là hợp lí nhất, các đáp án còn lại không phù hợp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>