AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following may not be in your long-term memory?

  • A. the telephone number of a person you don’t call very often.
  • B. your way home.
  • C. your date of birth.
  • D. your address.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Điều nào sau đây không ở trong trí nhớ dài hạn của bạn? 

  A. số điện thoại của một người mà bạn không gọi tới thường xuyên. 

  B. con đường về nhà. 

  C. ngày sinh của bạn. 

  D. địa chỉ của bạn. 

  Dẫn chứng ở phần đầu: “When you want to call a store or an office that you don't call often, you look in the telephone book for the number. You dial the number, and then you forget it! You use your short-term memory to remember the number” – (Khi bạn muốn gọi điện tới một cửa hàng hoặc một văn phòng mà bạn không gọi tới thường xuyên, bạn tra số điện thoại đó trong danh bạ. Bạn quay số, và sau đó bạn quên nó. Bạn đã sử dụng trí nhớ ngắn hạn để nhớ số đó).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA