AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The University administrations are introducing new measures to ______ that the enrolment process runs smoothly.

  • A. maintain
  • B. ensure
  • C. facilitate
  • D. improve

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trong các đáp án chỉ có ensure là đi với that + clause. 

  Các đáp án còn lại: 

  A. maintain (v): duy trì.

  C. facilitate (v): tạo điều kiện thuận lợi.

  D. improve (v): tiến bộ, cải tiến. 

  Dịch: Bộ phận quản lí trong các trường đại học đang đưa ra những biện pháp mới để quá trình tuyển sinh được diễn ra suôn sẻ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>