AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Good scientists always cooperate with each others no matter what theirnationalities are.

  • A. with
  • B. their
  • C. always
  • D. others

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Sửa others => other. 

  Dạng đúng là each other (nhau): dùng cho 2 đối tượng thực hiện hành động có tác động qua lại. Ví dụ: Mary and Tom love each other. 

  Dịch: Những nhà khoa học tài giỏi luôn luôn hợp tác với nhau cho dù quốc tịch của họ có là gì đi chăng nữa.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>