AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It can be inferred from the passage that maps can be used to______.

  • A. identify a shortage of qualified labour.
  • B. pinpoint ethnic strife in each country.
  • C. show readers photographs in a new form.
  • D. give readers a new perspective on their own country.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Có thể được suy ra từ đoạn văn rằng bản đồ có thể được sử dụng để______.

  A. Xác định tình trạng thiếu lao động có trình độ. 

  B. Định vị tình trạnh xung đột sắc tộc ở mỗi quốc gia. 

  C. Cho người đọc thấy được những bức ảnh dưới một hình thức mới. 

  D. Đưa cho độc giả một quan điểm mới về đất nước của họ. 

  Từ dẫn chứng ở câu 39 có thể suy ra được đáp án D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>