AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I am sure that everything will be all right ______.

  • A. in the end
  • B. at the end
  • C. by the end
  • D. for the end

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Chú ý: in the end = at the end of N/V-ing.

  Dịch: Tôi chắc rằng cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>