AMBIENT
 • Câu hỏi:

  You move information from your short-term memory to your long-term memory when you______.

  • A. call a friend over and over again.
  • B. practice it by saying it to yourself out loud.
  • C. relax in front of the TV set. 
  • D. write it out on a piece of paper.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Bạn di chuyển thông tin khỏi trí nhớ ngắn hạn tới trí nhớ dài hạn khi bạn______.

  A. gọi điện cho một người bạn nhiều lần. 

  B. luyện tập nó bằng cách nói to với bản thân. 

  C. thư giãn trước tivi. 

  D. viết nó ra giấy. 

  Dẫn chứng ở tip 1: “1. Move information from your short-term memory to your long-term memory. You can do this if you practice the new information. Say it to yourself out loud. Think about it” – (Để di chuyển thông tin ra khỏi trí nhớ ngắn hạn để tới trí nhớ dài hạn. Bạn có thể làm được nếu bạn luyện tập với những thông tin mới. Nói to chúng với bản thân. Nghĩ về chúng).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>