AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She played ______ confidently, but her timing was not good.

  • A. a piano
  • B. piano
  • C. the piano
  • D. an piano

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dùng mạo từ the trước tên nhạc cụ khi đề cập đến các nhạc cụ đó nói chung hoặc khi chơi các nhạc cụ đó. 

  Ví dụ: The piano is difficult to play. 

  She teached me how to play the violin

  Dịch: Cô ấy đã chơi piano một cách rất tự tin, nhưng không đúng thời điểm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>