AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình hình thành đất chủ yếu ở Việt Nam là

  • A. Quá trình rửa trôi các chất ba dơ dễ tan Ca2+, K2+, Mg2+.
  • B. Quá trình hình thành đá ong.
  • C. Quá trình feralit.
  • D. Quá trình tích tụ mùn trên núi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>