AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Miền núi nước ta có thuận lợi nào sau đây để phát triển du lịch?

  • A. Giao thông thuận lợi.
  • B. Khí hậu ổn định, ít thiên tai.
  • C. Có nguồn nhân lực dồi dào.
  • D. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>