AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện ở:

  • A.  Lượng mưa từ 1000 – 1500 mm/năm, độ ẩm trên 90%.
  • B. Lượng mưa từ 1800 – 2000 mm/năm, độ ẩm từ 60 – 80%.
  • C.  Lượng mưa từ 1500 – 2000 mm/năm, độ ẩm trên 80%.
  • D. Lượng mưa từ 2000 – 2500 mm/năm, độ ẩm từ 60 – 80%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>