AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu về diện tích cây công nghiệp lâu năm, hàng năm giai đoạn 1975 – 2005

  (đơn vị: Nghìn ha)

  Năm

  1975

  1980

  1995

  2005

  Cây công nghiệp hàng năm

  210,1

  371,7

  716,7

  861,5

  Cây công nghiệp lâu năm

  172,8

  256,0

  902,3

  1633,6

  Nhận xét nào sau đây không đúng

  • A. Diện tích cây hàng năm tăng chậm hơn cây lâu năm
  • B. Diện tích cây lâu năm ở năm 2005 ít hơn cây hàng năm
  • C. Diện tích cây hàng năm ở năm 1975 và 1980 nhiều hơn cây lâu năm
  • D. Diện tích cây lâu năm ở năm 1995 và 2005 nhiều hơn cây hàng năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>