AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta, gió Mậu dịch (tín phong) hoạt động mạnh trong thời gian:

  • A. Suốt cả năm.
  • B. Chuyển tiếp giữa 2 mùa gió (gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ).
  • C. Từ tháng 5 đến tháng 10.
  • D. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>