YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta có những đặc điểm gì?

  • A. Xâm thực mạnh ở đồi núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng.
  • B. Câu trúc địa hình khá đa dạng.
  • C. Địa hình được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại.
  • D. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu đồi núi thấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 16706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA