• Câu hỏi:

  Hướng tây bắc - đông nam của địa hình nước ta thể hiện rõ rệt nhất ở:

  • A.  Vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc.
  • B.  Vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.
  • C. Vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
  • D. Vùng núi Trường Sơn Nam và Đông Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC