• Câu hỏi:

  Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm:

  • A. Vùng đất, hải đảo, thềm lục địa.
  • B. Vùng đất, vùng biển, vùng núi.
  • C.  Vùng đất, vùng biển, vùng trời.
  • D. Vùng đất liền, hải đảo, vùng trời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC