AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005

  (Đơn vị: Tỉ USD)

  Năm

  1990

  1994

  1998

  2000

  2005

  Giá trị xuất khẩu

  2,4

  4,1

  9,4

  14,5

  32,4

  Giá trị nhập khẩu

  2,8

  5,8

  11,5

  15,6

  36,8

  Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta

  • A. Giá trị xuất khẩu nhiều hơn giá trị nhập khẩu
  • B. Giá trị xuất khẩu tăng chậm hơn giá trị nhập khẩu
  • C. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng
  • D. Giá trị nhập khẩu ít hơn xuất khẩu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>