AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình xâm thực xảy ra mạnh mẽ ở những nơi có

  • A. Địa hình cao, lượng mưa nhỏ.
  • B. Địa hình thấp, lượng mưa lớn.
  • C. Địa hình thấp, lượng mưa nhỏ.
  • D. Địa hình cao, sườn dốc, lượng mưa lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>