• Câu hỏi:

  Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực

  • A. Bắc Trung Bộ và phần nam của khu vực Tây Bắc.
  • B. Tây Nguyên.
  • C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
  • D. Đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC