YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phần biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam rộng khoảng

  • A.  2 triệu km2. 
  • B. 3 triệu km2.     
  • C. 1 triệu km2
  • D. 0,5 triệu km2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA