YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Địa hình chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ nước ta là:

  • A. Đồi núi thấp và đồng bằng. 
  • B. Đồi núi.
  • C. Núi cao. 
  • D. Đồng bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA