• Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu về tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007

  Năm

  2000

  2002

  2004

  2006

  2007

  Số dân (triệu người)

  77,6

  79,3

  82,0

  84,2

  85,2

  Tỉ lệ GTDS (%)

  1,36

  1,32

  1,40

  1,26

  1,23

  Biểu đồ thích hợp để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007 là

  • A. Biểu đồ cột 
  • B. Biểu đồ tròn
  • C. Biểu đồ kết hợp cột đường
  • D. Biểu đồ đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC