AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của dải đồng bằng duyên hải miền Trung?

  • A. Diện tích khoảng 40 nghìn km2
  • B. Đồng bằng phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt.
  • C. Đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.
  • D. Được hình thành chủ yếu bởi phù sa biển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>