• Câu hỏi:

  Pháp luật được ban hành dưới dạng nào?

  • A. Văn bản dưới luật
  • B. Văn bản luật
  • C. Văn bản
  • D. Công văn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC