YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quản lý xã hội bằng phương tiện nào sau đây là hữu hiệu nhất?

  • A. Chính trị
  • B. Pháp luật
  • C. Tôn giáo
  • D. Kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA