AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dân tộc không bị phân biệt đối xử, được pháp luật và Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là biều hiện của

  • A. Quyền tự quyết dân tộc
  • B. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
  • C. Quyền tự do dân chủ giữa các dân tộc
  • D. Quyền tự do phát triển giữa các dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>