AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo được hoạt động

  • A. Hoàn toàn tự do
  • B. Hoàn toàn tự chủ
  • C. Tự do theo quy định của tín ngưỡng
  • D. Tự do trong khuôn khổ của PL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>