YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật mang bản chất xã hội vì

  • A. PL bắt nguồn từ đời sống thực tiễn xã hội
  • B. PL do nhà nước ban hành
  • C. PL phục vụ đời sông xã hội
  • D. PL do nhân dân xây dựng nên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17512

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON