AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

  • A. Làm việc theo sở thích của mình
  • B. Việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử
  • C. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
  • D. Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>