AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào

  • A. Khả năng, nhu cầu, lợi ích của mỗi người.
  • B. Tâm lý, kinh nghiệm, năng lực của mỗi người.
  • C. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người.
  • D. Trách nhiệm, sở trường, năng lực của mỗi người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>