AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chủ thể của hợp đồng lao động là

  • A. Người sử dụng lao động và đại diện người lao động.
  • B. Người lao động và người sử dụng lao động.
  • C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
  • D. Người lao động và đại diện người lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>