AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính là

  • A. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ           
  • B. Phạt tiền, cảnh cáo
  • C. Tịch thu tang vật, phương tiện
  • D. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>