AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mối quan hệ nào dưới đây thể hiện nội dung cơ bản trong quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật?

  • A. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội
  • B. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
  • C. Quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ giữa chồng với họ hàng nội, ngoại
  • D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>