YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào của Nhà nước có quyền ban hành và sửa đối Hiến pháp, pháp luật?

  • A. Quốc hội
  • B. Viện kiểm sát
  • C. Tòa án
  • D. Văn phòng chính phủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17513

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA