AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào dưới đây là không đúng về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

  • A. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ
  • B. Các tôn giáo hợp pháp đều có quyền hoạt động theo quy định của pháp luật
  • C. Các tôn giáo đều có quyền hoạt động theo ý muốn của mình
  • D. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp đều được nhà nước tôn trọng và bảo hộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>