• Câu hỏi:

  Học sinh A là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học tại các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được hưởng chính sách ưu tiên nào dưới đây của Đảng và nhà nước?

  • A. Miễn giảm học phí và trợ cấp học tập
  • B. Hỗ trợ phương tiện đi lại
  • C. Hỗ trợ về chỗ ở
  • D. Định hướng chương trình học tập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC