AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

  • A. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước.
  • B. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh
  • C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của PL
  • D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>