AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân không tách rời

  • A. Nghĩa vụ của công dân
  • B. Nhu cầu chính đáng của công dân.
  • C. Trách nhiệm pháp lí của công dân
  • D. Lợi ích hợp pháp của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>