AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biết sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào

  • A. chu kỳ sóng và biên độ sóng.    
  • B.  phương truyền sóng và phương dao động.
  • C. tốc độ truyền sóng và phương truyền sóng
  • D. phương truyền sóng và chu kỳ sóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào phương truyền sóng và phương dao động.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>