• Câu hỏi:

  Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì hai quả cầu

  • A. không tương tác với nhau.    
  • B. đẩy nhau.
  • C. trao đổi điện tích cho nhau.        
  • D. hút nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Khi đưa một quả cầu kim loại nhiễm điện lại gần một quả cầu khác không nhiễm điện thì hai qua cầu này không tương tác nhau. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC